Rose
LIVING PAST
Wanneer we bij het snoeien in de rozenhof niet eenpuntig gericht blijven en achterom kijken, staat daar de Dood, onze Dood.