Spinozahouse
LIVING PAST
Een op de praktijk gerichte, ondogmatische vroomheid, maakte het werk van de dichter Dirck Camphuysen in brede lagen van de bevolking der Nederlanden populair…