barcelona
SCIENCE+
Omdat de ziel zich echter niet langer bewust is van haar oorsprong, wordt er een grote onbewuste ruimte gevormd waarin het Pleroma en al haar actieve krachten verborgen liggen. Het tegengestelde paar…
salmons
SCIENCE+
Wist u dat de klok van uw lichaam uiterst nauwkeurig is? En dat de kleinste onregelmatigheid van die klok grote gevolgen kan hebben voor je gezondheid?…
Fruit
SCIENCE+
Ziekte of dood zo veel mogelijk uitstellen of vermijden is duidelijk de meest voorkomende reactie op onze eigen vergankelijkheid.…
Nature
SCIENCE+
Als een plant in een bepaald deel een afwijking van de norm, een defect, een “fout” vertoont, heeft de plant altijd een oplossing klaarliggen. Want alles in de natuur streeft altijd naar evenwicht,…
Nature
SCIENCE+
Het spirituele principe van een plantensoort kan archetype of plantenwezen worden genoemd. Het werkt van buitenaf op haar lichaam en vormt zijn vorm. Zo krijgt de plant haar eigen “handtekening”.…
clock
SCIENCE+
Een interview met prof. Dr. Wolfgang Schad voor LOGON: Gunter Friedrich – Het heden ontstaat door het ritme van het verleden en de toekomst. Het is ritmische gecondenseerde tijd.…
forest
SCIENCE+
Een interview met prof. Dr. Wolfgang Schad (Witten) voor LOGON: Gunter Friedrich – hoe inzicht ontstaat. Inzicht kan een handeling zijn tot genezing.…