barcelona
SCIENCE+
Omdat de ziel zich echter niet langer bewust is van haar oorsprong, wordt er een grote onbewuste ruimte gevormd waarin het Pleroma en al haar actieve krachten verborgen liggen. Het tegengestelde paar…
Vibrates
SCIENCE+
What does modern science say about this?
Vibrates
SCIENCE+
De hoge frequentie van Liefde transformeert de lage frequentie van angst
microcosmos
SCIENCE+
De mens is een dubbelwezen; hij is burger van twee werelden. Hij is zowel een onsterfelijke geestelijke zoon van het koninkrijk der hemelen, als een sterfelijk, stoffelijk kind van de aarde. Wij…
Chakra
SCIENCE+
Er zijn zeven energiecentra, zij liggen langs de ruggengraat. Zolang de levensenergie ongehinderd opstijgend, door deze centra stroomt, vindt ontwikkeling plaats.…
art hart
SCIENCE+
Symptomen zijn rechtstreekse uitdrukkingen van een zielewerkelijkheid. Het zijn geen toevalligheden, maar ze tonen met niets ontziende eerlijkheid aan waarom het eigenlijk gaat.…
Light heart
SCIENCE+
Ons hart neemt een sleutelpositie in als communicatiecentrum in het gehele organisme. Iedere lichaamscel “baadt” om zo te zeggen in de energie van het hart.…