steentje
SPIRIT & SOUL
Hoe een dagje uit je leven kan veranderen
Sol
SPIRIT & SOUL
Het deed erg pijn. De zielepijn bracht me ten diepste in verwarring. Maar deze grootste levenscrisis bracht me bij een langdurige verandering.
Heart
SPIRIT & SOUL
Het zwaard van de vrede heeft hem zeven keer geslagen. Elke slag komt als een complete verrassing, een compleet mysterie.…
White Rose
SPIRIT & SOUL
De kandidaat steekt een zee over om het eiland te bereiken waarop de toren van Olympus staat. Het is de plaats van het eigenlijke werk van transfiguratie.

Plum Cake
SPIRIT & SOUL
Je houding tot het leven kan veranderen, als je begint te zoeken naar de zin van het leven. Als je merkt dat ons leven een bedoeling heeft, wordt het perspectief op het dagelijkse gebeuren anders.…
Red Rose
SPIRIT & SOUL
Christiaan Rozenkruis is een christen die ‘de eeuwige roos aan het kruis van de vergankelijkheid hecht’. Hij is in die zin een held, omdat hij de moed heeft zichzelf te verliezen, om het andere te…
abstract
SPIRIT & SOUL
Diep doorleefd medegevoel kan genezing brengen in onze relaties en van daaruit cirkels trekken. Door de intieme dialoog met de partner en – als perspectief – met alle schepselen van de natuur kan de…