time
SPIRIT & SOUL
De dood is altijd een van de problemen geweest, misschien wel het grootste probleem in het menselijk leven. Niet liefde, geen angst, geen relaties, maar deze vraag, dit geheim, dit gevoel dat er een…
Astronomy
SPIRIT & SOUL
De aanschouwing van de sterrenhemel roept een diep gevoel op: er is hier iets anders dan wat de natuurkunde, de astrofysica, ons wil presenteren. Er is iets dat ons elementair raakt. We voelen dat we…
people
SPIRIT & SOUL
‘Er zijn veel aanwijzingen dat achter de ons bekende en vertrouwde fysiek-zintuiglijke wereld een tweede bestaansniveau schuilgaat. De fysiek-zintuiglijke wereld is louter op zich niet te begrijpen.…
dragon slayer
SPIRIT & SOUL
De lichtzoeker leert zichzelf en de gewone wereld kennen zoals die is, met al zijn tekortkomingen en tegenstrijdigheden. Hij ziet moedig onder ogen wat hij ziet.…
Grief
SPIRIT & SOUL
Vroeger werden er, tijdens de lange winteravonden, door de mensen verhalen verteld en sprookjes. Al die verhalen hadden betekenis, ook sprookjes.
Sknigoi, Abstract
SPIRIT & SOUL
Over werken en verwerkelijken.
Angelic dialogue
SPIRIT & SOUL
Bent u degene van wie ik hoop antwoorden te krijgen op mijn meest prangende vragen in zake van de huidige crisis?