Plum Cake
SPIRIT & SOUL
Je houding tot het leven kan veranderen, als je begint te zoeken naar de zin van het leven. Als je merkt dat ons leven een bedoeling heeft, wordt het perspectief op het dagelijkse gebeuren anders.…
Harry Potter
ZEITGEIST
De strijd treedt nu binnen in meer omvattende dimensies. Heer Voldemort breidt zich uit in de velden van het bewuste en het onbewuste. Zo moet Harry zwaarwegende crises doorleven, waarbij het…
Bridge to Hogwards
ZEITGEIST
Het buitengewone, dat wat de grenzen van het normale overschrijdt, laat iets verborgens in ons resoneren, en dat vooral omdat de verhalen van J.K. Rowling zo vol fantasie, humor en diepzinnigheid…
sitzender Yogi
ZEITGEIST
Je kunt de berg bestijgen. De weg ligt in je
Chidr meeting Alexander the great
LIVING PAST
Een fictieve dialoog in Damascus
Game
SPIRIT & SOUL
Naast al het geluk leiden ontmoetingen ook tot allerlei verdriet. Als we dat aanvaarden en naar de oorzaken speuren, kan door het verdriet heen een een-zijn oplichten, dat ons de weg naar elkaar…
Care
SPIRIT & SOUL
Vaak kan men waarnemen dat het eeuwige door de mens heen oplicht