Light underwater
LIVING PAST
“Wij moeten allen de vensters van onze ziel openen, zodat de Zon naar binnen kan schijnen en haar verlichten.”…
Over the bridge
ZEITGEIST
"Eén Ring om allen te regeren,
Eén Ring om hen te vinden,
Eén Ring die hen brengen zal
en in duisternis binden."…
coming age
SPIRIT & SOUL
Zelfrealisatie van de ‘waarnemer’
fire-eaters
SPIRIT & SOUL
Is er wel een plaats voor ‘aquariuswaarden’ in het leven op aarde?