Seeker
SPIRIT & SOUL
‘Ik was een zoeker en ben het nog altijd, maar ik ben ermee opgehouden boeken of de sterren te bevragen. Ik begon naar mijn ziel te luisteren.’ (Rumi)

Questions
ART+
Kwel jezelf niet met vragen - van waarom, wanneer, waar …
Sofia-Peter Deunov
LIVING PAST
‘Een mens die Liefde heeft begrepen wordt onsterfelijk.
Een mens die Wijsheid heeft begrepen wordt volmaakt.
Een mens die de Waarheid heeft omvat wordt vrij.’