water
SCIENCE+
‘Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet'
religion
SPIRIT & SOUL
Mensen neigen de eigen zienswijze tot waarheid te verheffen. Zo kan een zienswijze tot een mening, een overtuiging worden, ja zelfs tot een heilig principe. Mensen blijken bereid te zijn te strijden…
Center
SPIRIT & SOUL
Is het mogelijk in onze maatschappij het evenwicht te bewaren?
Light underwater
LIVING PAST
“Wij moeten allen de vensters van onze ziel openen, zodat de Zon naar binnen kan schijnen en haar verlichten.”…
Seeker
SPIRIT & SOUL
‘Ik was een zoeker en ben het nog altijd, maar ik ben ermee opgehouden boeken of de sterren te bevragen. Ik begon naar mijn ziel te luisteren.’ (Rumi)

powerful/modest
ZEITGEIST
Wat is eigenlijk het principe van macht?
Cave light
ZEITGEIST
De nieuwe tijd wil het anders doen