water
SCIENCE+
‘Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet'
Love-Locks
ZEITGEIST
Wat wij als ‘Liefde’ aanvoelen moet iets zijn zonder tegenstelling
Cross
LIVING PAST
Mystiek is niet alleen maar wereldvreemde gerichtheid op het innerlijk, maar kan culmineren in een actief leven. Dorothee Sölle had de ervaring: “Mijn geluk is altijd begonnen met ikloosheid.”…