Out there
SCIENCE+
Are we not then dealing with the Archon forces and powers that want to draw their energies from our ether production within and also outside the earth sphere and outside our solar system?…
Labyrint
SCIENCE+
Een van de bijzonderste mogelijkheden die zich voordoen in de overgang naar Aquarius is de deelname aan een ‘alomtegenwoordigheid(sbesef)’ van de strevende zoeker op het pad van endura.…
life processes
SPIRIT & SOUL
Niet voor niets wordt vaak gezegd: de mens leeft niet, hij wordt geleefd.
Child
SPIRIT & SOUL
Omdat we deel uitmaken van een groep waarmee we ons hebben geïdentificeerd, gaan we door met onze evenwichtsoefening tussen erbij willen horen en het verlangen om vrij te zijn. Een sociale crisis…
Child
SPIRIT & SOUL
Wij doen voortdurend pogingen om een deel van onze autonomie, macht en vrijheid in te ruilen. We gebruiken afgestane autonomie als betaalmiddel om van een deel van het gewicht van onze…
art
ZEITGEIST
Kennen we het oorspronkelijk vermogen van macht nog?
abstract
ZEITGEIST
Wat is nodig om de nieuwe ziel voedsel te geven, te laten groeien?