clock
SCIENCE+
Een interview met prof. Dr. Wolfgang Schad voor LOGON: Gunter Friedrich – Het heden ontstaat door het ritme van het verleden en de toekomst. Het is ritmische gecondenseerde tijd.…
Abstract
ZEITGEIST
De wet van oorzaak en gevolg als het principe van het verleden, dat zich een weg baant door het heden naar de toekomst, ligt diep in ons denken verankerd. Maar het heeft ook betrekking op het heden,…
Sterrenbeeld
ZEITGEIST
We moeten onze oorsprong kennen, om onze bestemming in eigen hand te kunnen nemen. Wat weten we over de microkosmos waarin we leven?…
spiralstone
ZEITGEIST
Bij diverse gelegenheden komen mensen bij elkaar om met elkaar in dialoog te gaan