Wall of taps

Wall of Taps

back to home pdf share

Je zou er gemakkelijk voorbij lopen als je niet goed oplet. Het pad loopt langzaam omhoog, met links een stroompje, eerst nog op vrijwel gelijke hoogte maar geleidelijk steeds meer in de diepte. Dan, je was er al haast voorbij, in een soort nis aan de rechterkant, bijna verstopt onder uitbundig groeiende varens, zie je het werk Wall of Taps1.

 

Het bestaat uit een brede bak met daarboven een wand met verschillende ouderwetse kranen. Het werk is grotendeels uitgevoerd in rood koper, de kranen van messing. De kranen bevinden zich elk in een groepje concentrische cirkels, zoals die ontstaan wanneer een druppel een wateroppervlak raakt. Elke kraan heeft een druppel water ontvangen en kan vervolgens op zijn beurt een stroom water genereren. Al dat water komt bij elkaar om samen verder te stromen.

Inspiratie is een wonderlijk gegeven, ze raakt wie ervoor openstaat. Deze kunstenaar heeft iets vormgegeven dat lijkt los te staan van de tijd, zelfs los van ruimte, al is het natuurlijk niet mogelijk om een fysiek kunstwerk los van de tijdruimtelijkheid vorm te geven. Maar afgezien van de vraag of dit werk bewust of onbewust zo tot stand is gekomen, we staan hier voor een uiting van iets dat ons allen, zonder uitzondering gegeven is. Zeer kernachtig en daarmee zo raak. De alom aanwezige stroom van inspiratie heeft een open en onbevangen hart geraakt om uiting te geven aan een universele waarheid. Een solide uitvoering van een gegeven, doorzichtig als een stromend bergbeekje. In al zijn eenvoud spreekt het tot de toeschouwer van een waarheid, helder als kristal.

Voor iedereen is de druppel gelijk maar ieder die die druppel bewust ontvangt, kan op eigen, unieke wijze mee gaan werken om de stroom water door te geven. Als wij ons openstellen voor wat ons in ons kernwezen wil aanraken en om onze bewuste medewerking vraagt, ontdekken we dat zich in ons hart een aanrakingspunt bevindt dat zich geleidelijk opent tot een poort naar een geheel nieuw veld van leven. Dat punt blijkt een bronwel te zijn voor een steeds sterker wordende stroom van leven gevende energie, de universele liefdekracht. Die diepe bron in ons hart wil ons transformeren tot een doorvoerkanaal voor een immense stroom van geestelijke rijkdom die ieder mens wil aanraken, ongeacht wat onze relatie tot die ander is. Onvoorstelbare rijkdom wordt dan niet slechts perfectie als individueel bezit maar blijkt bestemd voor iedereen die haar wil zoeken, vinden en aanboren, en mede-delen. Dan wordt wat op het oog gescheiden is, weer tot een eenheid die ver boven het dag-nachtbewustzijn uitstijgt, tot waarachtige eenheid. Wat een zegen zou het voor ons allen zijn als wij de onbevangenheid zouden hebben om ons voor die liefdevolle stroom van leven gevend water open te stellen. Dan kan iedereen ervaren dat in het heden geldt ‘Kom tot de bron der eeuwige volheid.

Zoals het water stroomt, zo stroomt het levende licht
'Ik, de hoogste en vurigste kracht heb levensvonken uitgezonden. Ik omvat alle werkelijkheid. Met mijn vleugels draag ik de reis van de aarde door het heelal, met wijsheid heb ik het recht gevestigd. (…)
Ik, de hoogste en vurigste kracht, heb iedere vonk van leven uitgezonden en ik straal geen vernietiging uit (…)
Ik, het vurige leven van het goddelijk ZIJN, straal over de schoonheid van het land, ik word gezien in het water (…)
Zoals het water stroomt, zo leeft het levende licht.

HILDEGARD VAN BINGEN (1098-1179)

  • 1. Michael Johnson, Wall of taps, Tremenheere Sculpture Gardens, Penzance, Cornwall, UK
back to home pdf share