Sea and sky
ZEITGEIST
Witamy w LOGONIE, czasopiśmie online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża.
Sea and sky
ZEITGEIST
Witamy w LOGONIE, czasopiśmie online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża.
Winged
SPIRIT & SOUL
„Wszechświat jest bardziej rozległy niż nasze opinie o nim”
Egypt RA
SPIRIT & SOUL
Nie jest tajemnicą, że pochodzące z różnych kultur mity zawierają w sobie archetypowe wzorce ludzkich myśli, odczuć, zachowań w relacjach międzyludzkich i reakcji na wydarzenia losowe…
Ausrichtung
SPIRIT & SOUL
Gdy konfrontujemy się z zagadnieniem śmierci, natychmiast nasze życie zdaje się być nierealne.
Kim jestem?
Dokąd mnie to życie zaprowadzi?
Czy wszystko jest tymczasowe?…
Monument Valley
LIVING PAST
"Naszym celem życiowym nie jest oddawanie czci zewnętrznemu bogu".
Acceptance
SPIRIT & SOUL
Aby móc naprawdę coś zaakceptować, niezbędny jest element wewnętrznego spokoju