Sea and sky
ZEITGEIST
Witamy w LOGONIE, czasopiśmie online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża.
triangle
SCIENCE+
Idee wyznaczające wierzchołki trójkąta równobocznego są we wzajemnej równowadze, w pełnej harmonii. Taki trójkąt reprezentuje jedną z podstawowych zasad duchowej ścieżki…
Keyhole
SCIENCE+
Krok naprzód w naszym rozwoju
Seeker
SPIRIT & SOUL
Byłem poszukującym i wciąż nim jestem,
lecz przestałem pytać gwiazd i książek.
Zacząłem słuchać mądrości mojej własnej duszy.
- Rumi…
summer holiday
ZEITGEIST
W hymnie Unii Europejskiej kryje się idea człowieka wędrującego przez „gwiaździsty firmament”. Przesłanie uniwersalnej nauki, przesłanie alchemii zostało zasadzone pośród wspólnoty narodów…
Laurel
LIVING PAST
W Róży Katarów świeci światło miłości