Sea and sky
ZEITGEIST
Witamy w LOGONIE, czasopiśmie online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża!
heart
ZEITGEIST
Może nam pomóc nowe myślenie, myślenie otwarte na najgłębsze jądro człowieczeństwa.
Kirche und Moschee
ZEITGEIST
Cechą charakterystyczną zarówno islamu, jak i chrześcijaństwa jest uniwersalizm. W tym punkcie te dwie religie się spotykają - łączy je siła i rozumienie.…
Sofia-Peter Deunov
LIVING PAST
„Człowiek, który pojął miłość, staje się nieśmiertelny.
Człowiek, który opanował mądrość, staje się kompletny.
Człowiek, który posiadł prawdę, staje się wolny”.
Alfred Bast_ Kraft und Gestalt
SPIRIT & SOUL
Tylko świadomość, która doświadczyła rozpaczy, może rozpoznać rzeczywistość
(J. Krishnamurti)
banknote, origami
ZEITGEIST
„Pieniądz jest dobrym sługą, ale złym panem”
(Francis Bacon)
placeholder
LIVING PAST
Pod względem duchowym jesteśmy zarówno darczyńcami, jak i dziedzicami spadku. W taki oto sposób umieszczeni jesteśmy w sercu bezosobowego, braterskiego życia.…