Sea and sky
ZEITGEIST
Witamy w LOGONIE, czasopiśmie online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża!
into
ART+
Stoję na moście gdy gaśnie słońce
sculpture
SCIENCE+
Kto chce zrozumieć tego typu pytania, musi pogodzić ze sobą naukę i religię w taki sposób, żeby nie trwać przy dogmatach, mieć wewnętrzną autonomię oraz stosować racjonalne rozumowanie w…
Judas
ZEITGEIST
Pozycja gospodarcza danego kraju uzależniona jest we współczesnym świecie od mistrzostwa, z jakim potrafi on obracać pieniędzmi.
cords
SPIRIT & SOUL
Czy istnieje więcej niż jedno źródło życia?
Czy możemy znaleźć nowe źródło życia?
Man
SPIRIT & SOUL
Spośród wszystkich istot żyjących tylko istota ludzka jest obdarzona zdolnością myślenia. Człowiek musi być świadomy swojej obecności w świecie oraz jedności, która istnieje pomiędzy nim a innymi…
heart
ZEITGEIST
Może nam pomóc nowe myślenie, myślenie otwarte na najgłębsze jądro człowieczeństwa.