Two rocks
ART+
Czy był kiedyś czas, kiedy świat był tak otwarty, tak widoczny, jak jest teraz dzięki nowoczesnym mediom?
The little prince
ART+
„Dla niezepsutego nawet ukąszenie węża jest pełnym miłości pocałunkiem. Lecz dla zepsutego, nawet pełen miłości pocałunek jest ukąszeniem węża” - Mikhail Naimy…
the little prince
ART+
„Najważniejsze jest niewidoczne…”
the little prince
ART+
„Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry”
the little prince
ART+
„Jesteś odpowiedzialny za swoją różę...”
Orion-Nebel
ART+
Gdy siedzę w ciszy i obserwuję...
rainbow
ART+
Nie chodzi jednak o to, że istnieje pewien obiekt, który trzeba poznać, chodzi raczej o wejście w doświadczenie stanu poza rozumiejącym umysłem, w stan kontemplacji (Namkhai Norbu, "Dzogczen,…