Two rocks
ART+
Czy był kiedyś czas, kiedy świat był tak otwarty, tak widoczny, jak jest teraz dzięki nowoczesnym mediom?
Truth and Art
ART+
Kulturowe zwierciadło duszy ma dziś wiele odcieni. Indywidualne spojrzenie na to, co piękne, rzadko było bardziej złożone niż we współczesnym świecie kultury…
Platonische Körper
ART+
Z każdą nową epoką zmienia się kulturowe zwierciadło, w którym ukazywana jest prawda. Podczas gdy dla Platona i Plotyna odwieczny duch, „Jedyny”, objawiał się percepcji zmysłowej w „pięknie”, dla…
light, spectral colors
ART+
Kto patrzy na fotografię - ty czy fotograf?
Collage Leonard Da Vinci
ART+
Okres renesansu, zrodzony po chłodnej średniowiecznej zimie, przyniósł symboliczną wiosnę kwiatów oraz duchowe owoce. W tym okresie poszukiwano autentycznej odnowy godności ludzkiej istoty, a to…