aurora
ART+
Według Jana (Jeana) Sibeliusa muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa. W pewnym sensie Jan Sibelius stworzył podstawy muzyki fińskiej.
Filozof Gottfried Wilhelm Leibniz pisał w czasach…
light, spectral colors
ART+
Kto patrzy na fotografię - ty czy fotograf?
Collage Leonard Da Vinci
ART+
Okres renesansu, zrodzony po chłodnej średniowiecznej zimie, przyniósł symboliczną wiosnę kwiatów oraz duchowe owoce. W tym okresie poszukiwano autentycznej odnowy godności ludzkiej istoty, a to…
Garden
LIVING PAST
Jak Hieronim Bosch wyobrażał sobie ścieżkę zbawienia z tego demonicznego świata?
wormhole
ART+
Więźniowie czasu: rodzimy się, dorastamy i umieramy, ale pozostaje pytanie „jakie jest znaczenie naszego istnienia?”…
water
ART+
Różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją
(Albert Einstein)