Rainbow mountains

Beinsa Duno – Ten, który przynosi Dobro światu - część 1

do strony głównej pdf share

Beinsa Duno, wielka postać w duchowej historii ludzkości, urodził się jako Petyr Dynow 11 lipca 1864 r. Mieszkał i pracował w Bułgarii, z wyjątkiem siedmiu lat, kiedy to studiował w Stanach Zjednoczonych. Opuścił nasz świat 27 grudnia 1944 roku.

Bułgaria jest krajem o bardzo starych tradycjach duchowych1. Kilka impulsów Gnozy pozostawiło swoje ślady na tych ziemiach. W czasach starożytnego Imperium Trackiego mityczny piosenkarz i muzyk Orfeusz miał silny wpływ na tracką duchowość. W starożytnych formach sztuki widzimy Orfeusza grającego na lirze z siedmioma strunami, która ma głębokie symboliczne znaczenie. Kiedy śpiewał i grał na swoim instrumencie, dzielił się bogactwem niebiańskich symfonii ze wszystkimi swoimi towarzyszami.

W naszym materialnym świecie impulsy Gnozy mają swój początek i koniec. Również prawo Światła mówi, że tam, gdzie światło kiedyś świeciło, tam powróci! Od IX do XII wieku nowy ruch gnostyczny, ruch bogomiłów, pojawił się w Bułgarii i rozprzestrzenił się na całe Bałkany. Imię "Bogomił" oznacza "umiłowany przez Boga” lub „drogi Bogu". Bogomiłowie żyli zgodnie z prawem wewnętrznego chrześcijaństwa, w którym czystość zajmowała ważne miejsce. Tak jak Jezus Chrystus, ludzie, którzy przynoszą Światło do ciemnego świata, zawsze stanowią przeszkodę dla jego przywódców. Są oni umiłowani przez Boga, ale znienawidzeni przez ziemskich władców. Dlatego ruch bogomiłów zakończył się rzeką krwi, gdy dziesiątki tysięcy z nich zostało zabitych w bułgarskim regionie zwanym Strandża.

Aktywowano wtedy kolejne prawo kosmiczne; było to karmiczne prawo przyczyny i skutku. Za zabicie czystego i niewinnego człowieka, trzeba było zapłacić wysoką cenę. W Biblii mówia o tym słowa: "Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną zemstę poniesie". I dla Bułgarii nastało siedem ciemnych wieków, pełnych ucisku i ograniczeń. Chociaż patrząc z ludzkiej perspektywy jest to ogromna tragedia, twarde prawa karmana mają swoją zaletę. Ostatecznie zmywają krew z naszych rąk; uczą nas szanować i kochać wszystkie formy życia.

W Strandży, w wiosce zwanej „Biała woda”, znajduje się kapliczka poświęcona pamięci bogomiłów. Kapliczka ta jest ściśle otoczona siedmioma dębami. Zgodnie z jasnowidzącym postrzeganiem te „siedem dębów Pana” stanowi świadectwo siedmiu przywódców ruchu bogomiłów. Wieki przemieniły rzekę krwi w białą wodę. Albowiem bez względu na to, jak ciemna byłaby noc, zawsze nadchodzi chwila, kiedy wstaje nowy świt. Ten nowy i potężny wschód słońca nadszedł w postaci duchowego nauczyciela zwanego Beinsa Duno: Ten, który przynosi światu Dobro.

Peter Deunov

 

Istnieje więcej niż tylko związek geograficzny między ruchem bogomiłów a Beinsą Duno. Ciekawe, że Catharose de Petri nazwała go „przywódcą bogomiłów”. W kontekście tego artykułu chciałbym skupić się na duchowym związku, jaki istnieje między wszystkimi prawdziwymi nauczycielami ludzkości a celami, do których dążą. Ostatecznym celem wszystkich duchowych nauczycieli jest niesienie Dobra światu i wszystkim ludziom. Znaczenie tego „Dobra” nie jest tym samym, co normalne znaczenie słowa „dobro”, które jako swoje przeciwieństwo ma „zło”. Stopień realizacji tego celu zależy bardziej od uczniów niż od mistrza.

Jakie jest zatem znaczenie tego „Dobra”, które ma być przyniesione światu? Przynoszenie Dobra do świata jest w istocie tym samym, co przynoszenie Prawdy do świata. Z gnostycznego punktu widzenia wszystko, co jest niezmienne i wieczne, jest Prawdą. W związku z tym możemy zrozumieć, dlaczego Jan van Rijckenborgh napisał:

„Prawda jest siedmiokrotnym promieniowaniem, emanującym z absolutu, które chce i musi się objawić, aby osiągnąć jeden wielki cel stworzenia i doprowadzić go do jego ukończenia”.2

„Boskie Słońce, o którym mówiliśmy, zsyła na ten zagubiony, pogrążony w upadku świat, siedem rodzajów promieni. Promienie te tworzą pełne spektrum koloru czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, indygo i fioletu.”3 

„To pole promieniowania Chrystusa, które objawiło się wśród nas i które niepokoi mroczny porządek naszego świata, wywiera łatwo dostrzegalny, silny wpływ, a nawet cały łańcuch wpływów.” 4

Już wiemy coś o Dobru lub Prawdzie. Ale jak zostaną one wprowadzone do naszego świata? W 1912 roku Beinsa Duno spędził dwa miesiące we wsi Arbanassi. Tam napisał broszurę zatytułowaną „Testament kolorowych promieni”. Wersja angielska jest dostępna w Internecie pod tym linkiem: http://petardanov.info/Knigi/en/Zavet_2013_eng-final-260713.pdf

Intencje tego duchowego narzędzia objaśnił on swoim uczniom następująco:

„Chcę stworzyć potężną falę siedmiu kolorów prowadzoną przez Chrystusa, który jest blisko planu fizycznego (…) w tym roku. Wszystkie te wersety zostały spisane pod Jego kierownictwem, więc za każdym razem, gdy będziecie ich używać, Bóg będzie was wspierał. Wszystkie te wersety są Jego słowami i kiedy zaczniecie ich używać, posiądziecie moc, ale najpierw musicie się oczyścić”5.

Wydaje mi się, że jest to wyraźna próba sprowadzenia Prawdy na ten świat. Pomocą w tym celu jest „Testament kolorowych promieni”. Łączy on i porządkuje teksty Starego i Nowego Testamentu według ich barwy i wibracji oraz łączy je z siedmioma promieniami Ducha. Duchowe cechy i cnoty są klasyfikowane według kolorów. Czerwony = Miłość; Różowy = Życie; Pomarańczowy = Świętość; Żółty = Mądrość; Zielony = Wzrost; Niebieski = Prawda; Fioletowy = Moc; Ametyst = Łaska; i (diament) Biały = Pełnia i Doskonałość.

O tej broszurze Beinsa Duno powiedział:

„Testament Kolorowych Promieni Światła jest czystym Słowem Bożym przekazywanym, wypowiadanym i doświadczanym przez tysiące lat. Są to wersety z Pisma Świętego, systematycznie dobierane i ułożone tak, aby przy uważnej i pełnej czci lekturze wytworzyły wszystkie te kolory, które są potrzebne do duchowego rozwoju i postępu na Drodze Pana. „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (Ew. Jana 14:6).

„Każdy na świecie może wybrać doświadczenie prawa karmicznego, ale jeśli chodzi o ciebie, chciałbym, abyś był wolny i żył zgodnie z prawem Chrystusa. Wieczny Duch zakłada nieśmiertelność, do której wszyscy dążymy.”

W drugiej części tego artykułu spróbujemy powiedzieć nieco więcej o tej siedmiokrotnej tajemnicy wiecznego Życia.

Idź do części 2

  • 1. Duchowe dziedzictwo Bułgarii - YouTube
  • 2. Jan van Rijckenborgh, Pragnoza Egipska i jej wołanie w wiecznym teraz, część 4, Rozekruis Pers, Wieluń 2005, rozdział ‘Prawda zawsze zwycięża’, str. 229.
  • 3. Jan van Rijckenborgh, Nadchodzący Nowy Człowiek, Rozekruis Pers, Wrocław 2001, rozdział ‘Siedmiokrotne działanie Boskiego Słońca’, str. 18.
  • 4. Tamże, rozdział ‘Chrystus, powszechne źródło Światła i Siły’.
  • 5. Wszystkie cytaty Beinsa Duno zostały zaczerpnięte z dodatku “THE METHOD OF THE COLOR RAYS OF LIGHT” (Objaśnienia i wskazówki podane przez Mistrza Beinsa Duno).
do strony głównej pdf share