Mercurius
LIVING PAST
Ostatecznym celem nauk hermetycznych jest „regeneracja”, regeneracja, która zapewnia świadomość jedności z całym stworzeniem lub innymi słowy oświecenie lub przebudzenie uniwersalnej świadomości.…
Hermes Trismegisto
LIVING PAST
„Hermes Trismegistos był postrzegany jako wzór mędrca, depozytariusza wiedzy przodków (przed powszechnym potopem), prowadzącej do przebudzenia prawdziwej boskiej istoty człowieka poprzez potrójną…
Alpha and Omega
SPIRIT & SOUL
Żeby człowiek mógł się przerodzić w istotę zgodną z pierwotnym zamysłem Boga, musi stać się w swym sercu, umyśle i czynach absolutnie cichym.…
Egypt
SPIRIT & SOUL
Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w górę, w kierunku Ducha, prawą zaś- opuszczoną- miała błogosławić ziemię
Woman
LIVING PAST
Legenda o św. Jerzym i smoku jest dobrze znana i obchody ku czci św. Jerzego upowszechniły się w wielu krajach, m.in. w Portugalii, Gruzji, Anglii, a także w Hiszpanii (w Katalonii i Aragonii).…
Rosegaeden
LIVING PAST
Prawdziwa Esclar Mond, „jasność dla świata”, i jedna z najwybitniejszych kobiecych postaci średniowiecza.
Symbool
LIVING PAST
„Kilka słów z wnętrza” Karla von Eckartshausena