CATARISMO 1
LIVING PAST
Chrzest ogniem lub światłem był głównym sakramentem katarów i, zgodnie z ich koncepcjami, prawdziwym chrztem Chrystusa
flight of a bird
LIVING PAST
Fikcyjna rozmowa między Lao Tse, van Rijckenborghiem, Blavatską i Krishnamurtim
phoenix
LIVING PAST
Aby móc ze spokojem przyjąć wyrok śmierci, potrzeba najpierw obumrzeć wewnętrznie
goats
LIVING PAST
Droga, której szukamy w religiach Wschodu jest nam podana w Biblii przepięknym językiem misteryjnym, którego często nie rozumiemy, bo nikt nas tego rozumienia nie nauczył…
Ray
LIVING PAST
“Każdy promień ma podwójne centrum. […] Podobnie też każdy człowiek ma podwójne centrum“ (Comenius: Centrum securitatis)
letters
LIVING PAST
O sile i bezsilności języka
No Babel
LIVING PAST
O sile i bezsilności języka