birds
SPIRIT & SOUL
Przed początkiem stworzenia wszystkie dusze były u Boga, a On zapytał je: "Czy Ja jestem waszym Panem?". Dusze potwierdziły to. Następnie zostały wysłane do stworzenia, aby rozpoznać i…
Rosebud
SPIRIT & SOUL
Jak wiedza o języku może nam pomóc w naszych poszukiwaniach
Gods face
SPIRIT & SOUL
Jak wiedza o języku może nam pomóc w naszych poszukiwaniach
Light underwater
LIVING PAST
"To, co wszyscy musimy zrobić, to otworzyć okna naszej duszy, aby Słońce mogło wejść i oświetlić ją."…
Rainbow mountains
LIVING PAST
Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istot żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem…
Spinozahouse
LIVING PAST
Praktyczna, niedogmatyczna pobożność sprawiła, że twórczość poety Dircka Camphuysena stała się popularna wśród szerokich warstw ludności Niderlandów.…
Appletree
ART+
Nieopodal wsi na wzgórzu rosła jabłoń. Stała tam od tak dawna, jak sięga pamięć mieszkańców wioski, i było to duże, sękate, mocne drzewo o grubym pniu i szerokiej koronie, dające wiele dobrych owoców…