Light underwater
LIVING PAST
"To, co wszyscy musimy zrobić, to otworzyć okna naszej duszy, aby Słońce mogło wejść i oświetlić ją."…
Rainbow mountains
LIVING PAST
Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istot żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem…
Spinozahouse
LIVING PAST
Praktyczna, niedogmatyczna pobożność sprawiła, że twórczość poety Dircka Camphuysena stała się popularna wśród szerokich warstw ludności Niderlandów.…
Appletree
ART+
Nieopodal wsi na wzgórzu rosła jabłoń. Stała tam od tak dawna, jak sięga pamięć mieszkańców wioski, i było to duże, sękate, mocne drzewo o grubym pniu i szerokiej koronie, dające wiele dobrych owoców…
woman
LIVING PAST
Debata dotycząca podstawowych praw człowieka i natury godności człowieka wciąż stanowi ważny temat współczesnego publicznego dyskursu…
Funghi Kabbala
LIVING PAST
Niczym z przepełnionej, przelewającej się fontanny, w dynamicznym procesie powstają złożone połączenia, struktury i coraz to nowe formy ewolucji.…
Karma flower
LIVING PAST
W sercu Kabały - żydowskiej nauki mistycznej - znajduje się mit o boskiej jedności jako unii pierwotnych sił stojących za wszystkimi istotami, która przybiera symboliczną postać Drzewa 10 Sefir.…