Light underwater
LIVING PAST
"To, co wszyscy musimy zrobić, to otworzyć okna naszej duszy, aby Słońce mogło wejść i oświetlić ją."…
John_William_Waterhouse_-_Echo_and_Narcissus
ZEITGEIST
Dante mówi o czterech „rozumieniach” lub poziomach czytania mitów i świętych tekstów.

Horus
SPIRIT & SOUL
Oko Horusa odniosło ranę, bo Ra chciał zobaczyć świat jego oczami i zwrócić swój wzrok na czarną świnię. Powiedział: „Patrz, moje oko czuje się jak po uderzeniu, które mi zadał Set”, i stracił…
Mercurius
LIVING PAST
Ostatecznym celem nauk hermetycznych jest „regeneracja”, regeneracja, która zapewnia świadomość jedności z całym stworzeniem lub innymi słowy oświecenie lub przebudzenie uniwersalnej świadomości.…
Hermes Trismegisto
LIVING PAST
„Hermes Trismegistos był postrzegany jako wzór mędrca, depozytariusza wiedzy przodków (przed powszechnym potopem), prowadzącej do przebudzenia prawdziwej boskiej istoty człowieka poprzez potrójną…
Alpha and Omega
SPIRIT & SOUL
Żeby człowiek mógł się przerodzić w istotę zgodną z pierwotnym zamysłem Boga, musi stać się w swym sercu, umyśle i czynach absolutnie cichym.…
Egypt
SPIRIT & SOUL
Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w górę, w kierunku Ducha, prawą zaś- opuszczoną- miała błogosławić ziemię