Rosebud
SPIRIT & SOUL
Jak wiedza o języku może nam pomóc w naszych poszukiwaniach
Alpha and Omega
SPIRIT & SOUL
Żeby człowiek mógł się przerodzić w istotę zgodną z pierwotnym zamysłem Boga, musi stać się w swym sercu, umyśle i czynach absolutnie cichym.…
Egypt
SPIRIT & SOUL
Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w górę, w kierunku Ducha, prawą zaś- opuszczoną- miała błogosławić ziemię
Woman
LIVING PAST
Legenda o św. Jerzym i smoku jest dobrze znana i obchody ku czci św. Jerzego upowszechniły się w wielu krajach, m.in. w Portugalii, Gruzji, Anglii, a także w Hiszpanii (w Katalonii i Aragonii).…
Rosegaeden
LIVING PAST
Prawdziwa Esclar Mond, „jasność dla świata”, i jedna z najwybitniejszych kobiecych postaci średniowiecza.
Symbool
LIVING PAST
„Kilka słów z wnętrza” Karla von Eckartshausena
Lake
LIVING PAST
Poszukiwanie Iwi Maraê, Ziemi bez Zła, odzwierciedla duchową podróż jednostki w drodze powrotnej do pierwotnego stanu.…