Rosebud
SPIRIT & SOUL
Jak wiedza o języku może nam pomóc w naszych poszukiwaniach
Monstar
LIVING PAST
Wieczór w Mostarze. Ale nie wieczór w naszym stuleciu.
snake
LIVING PAST
Elaine Pagels wzywa do nowego spojrzenia
Adam
LIVING PAST
"Ten, kto nauczył się widzieć ten świat jako cień świata duchowego, nie jest w stanie ograniczyć swojej świadomości do królestwa cieni"…
catarismo 4
LIVING PAST
Dla katarów prawdziwy Kościół nie był przestrzenią zewnętrzną, poświęconą modlitwie, ale należało go szukać w najgłębszej części człowieka.…
catarismo 3
LIVING PAST
Dla katarów prawdziwy Kościół nie był przestrzenią zewnętrzną, poświęconą modlitwie, ale należało go szukać w najgłębszej części człowieka.…
catarismo 2
LIVING PAST
Kataryzm był przede wszystkim religią chrześcijańską, która twierdziła, że głosi autentyczne przesłanie Chrystusa.