Baby

Rodzice nowej duszy

do strony głównej pdf share

Całe życie oczekiwań, dziewięć miesięcy przygotowań i chwila absolutnej ciszy tuż przed... narodzinami zupełnie nowego świata. Narodzinami mojego syna. Nic nie jest w stanie nas na to przygotować. To, co było wcześniej, przestaje się liczyć. Narodziny dziecka wywierają wpływ na nasze osobiste życie i na życie całej ludzkości, tak jak narodziny gwiazd i planet wpływają na cały wszechświat i istniejące przed nimi gwiazdy i planety. Jednak w najistotniejszy i najbardziej bezpośredni sposób wywierają one wpływ na życie jednej konkretnej rodziny. Gdy rodzi się dziecko, znajduje się w otoczeniu, jest częścią i żyje w miniaturowym świecie, w polu magnetycznym lub na planecie, która jest unikalna, jedyna w swoim rodzaju. Ta planeta z wszystkimi swoimi magnetycznymi konsekwencjami, determinuje związek
człowieka z każdą żywą istotą na Ziemi i poza nią. Tę unikalną, miniaturową planetę, określamy często mianem mikrokosmosu. Wciąż doświadczamy magnetycznego wpływu miniaturowych światów innych istot. Wpływamy na siebie nawzajem samym swoim istnieniem, zwykłą myślą, oddechem. Jesteśmy jednym.

Wraz z narodzinami mojego pierwszego syna, wszystko się zmieniło. A potem, gdy urodziła się moja córka, wszystko uległo kolejnej zmianie. Jeśli mój miniaturowy świat doświadcza bezpośredniego dotyku świata, który dopiero się narodził, i mogłam fizycznie odczuć tę zmianę, to ten nowonarodzony świat musiał również wpłynąć na każde inne pole magnetyczne, znajdujące się wokół niego, nawet jeśli nie jest to takie oczywiste. Każdy pojedynczy miniaturowy świat ma swoją sygnaturę, swój archetyp, który kształtuje jego życie i egzystencję na naszej planecie. Jego zasięg, wpływ i potencjał są z góry określone przez sumę dobrych i złych doświadczeń; przez wszystkie poprzednie życia, a także przez historię jego przodków. Sposób, w jaki te mini-światy wchodzą w interakcje i się rozwijają, jest w dużym stopniu
uwarunkowany przez te czynniki.

Teraz wyobraźmy sobie, że w taki sam sposób, w jaki kształtujemy życie innych ludzi, a oni nasze, możemy również pielęgnować swoją własną wieczną duszę, tak aby mogła się ona przebudzić i rozwinąć w naszym sercu. I wyobraźmy sobie, że ta nowa dusza warunkuje nie tylko nasze własne życie, lecz także
życie każdej innej osoby i żywej istoty na tej planecie: zwierzęcia, rośliny, minerału. Dlatego w tak wspaniały, znaczący, zapierający dech w piersiach i odmieniający wszystko sposób, w jaki dajemy życie naszym dzieciom, możemy stać się rodzicami, powołując do życia ideę o narodzinach nowej duszy w swoim sercu. I kiedy rzeczywiście, stwarzamy jej warunki do rozwoju.

Ta nowa dusza jest wiecznym nasieniem życia. Może ona przeprowadzić nasz miniaturowy świat przez proces transformacji, prowadzący nas z powrotem do pierwotnego stanu doskonałości, jaki mieliśmy przed wielkim upadkiem. Pomoże jej w tym mądrość nagromadzona w ciągu niezliczonych ży , obfitujących w intensywne doświadczenia. Zasadniczo, nowa dusza rzuca światło na nasze istnienie, dzięki czemu dokładnie wszystko widzimy i dzięki czemu możemy precyzyjnie sterować naszym życiem, w stanie inteligentnej czujności. Konsekwencją tego jest fakt, że możemy się naprawdę uczyć z każdego doświadczenia i wykorzystywać je sumiennie do całkowitej transformacji własnej istoty. Tak, jak nowonarodzona gwiazda rozjaśnia swym światłem otaczającą ją ciemną materię, tak dusza rzuca światło
na naszą zaciemnioną świadomość. Wówczas te same doświadczenia, które kiedyś były środkiem do osiągnięcia dojrzałości przez człowieka i jego miniaturowy świat, i które stanowiły pewien punkt zwrotny, stają się teraz przeszkodami, które muszą zostać usunięte, aby transformacja zakończyła się sukcesem. Jedynym narzędziem jest tutaj światło. Jedynym celem zaś jest całkowita przemiana, prowadzona przez nową duszę, która dojrzała do tego, by stać się pełnoletnią i uczynić dawno zagubiony świat ponownie prawdziwie boską manifestacją.

Wszyscy jesteśmy rodzicami nowej duszy. Jej narodziny zrewolucjonizują Twój świat. A jeśli będziesz ją pielęgnować jak niemowlę, pewnego dnia stanie się Twym przewodnikiem, latarnią morską i przystanią na całe życie.

do strony głównej pdf share