Cross

Krzyż Tau

do strony głównej pdf share

T lub Tau jest połączeniem cyfry 7oraz litery Γ (Gamma). Siedem odnosi się do boskiego życia, życia poprzez Siedmioducha, a Gamma jest symbolem Ziemi (Gaja). W ten sposób Tau jako symbol jednoczy w sobie życie boskie i ziemskie.

Jeśli usunie się górną część symbolu Ankh, pozostanie Tau. Możemy interpretować to jako pierwszą literę Tyfona, co by oznaczało wyzwolenie od zła, od "Szatana".

Krzyż Tau był również popularny wśród druidów. Tau był symbolem druidycznego Jowisza. Ich krzyż Tau był często tworzony z potężnego dębu, z którego usuwano wszystkie gałęzie, poza dwoma bardzo dużymi, tak że te dwie gałęzie pozostawione na wysokości korony wyglądały jak dwa poziome ramiona. Krzyż Tau był również używany na obszarze druidów do wyznaczania granic między ich różnymi religijnymi jednostkami administracyjnymi.

Istnieje jeszcze inne znaczenie krzyża Tau, a mianowicie jako fazy w rozwoju ludzkości. Pierwsza faza jeszcze nie zna krzyża, a jedynie pal jako symbol fallusa. Wskazuje on na rozwój świadomości brzucha, czystej płodności. Tutaj świadomość człowieka pozostaje jeszcze w stanie snu.

Następnie pal stał się T, krzyżem Tau, znakiem przebudzonego życia emocjonalnego. Pojawiło się nieograniczone pożądanie i chciwość, ponieważ brakuje przywództwa, autorytetu. Człowiek jeszcze sobie z tym nie radzi. Jeśli spojrzymy na krzyż Tau, możemy w nim zobaczyć podobieństwo do człowieka bez głowy. Punkt przecięcia to serce, siedziba uczuć.

Krzyż, który tak dobrze znamy, ma "głowę". Symbolizuje to rozwój mentalnej świadomości jednostki, co oznacza, że człowiek może wybierać. Głowa może ograniczać pożądanie lub nim kierować. Następna faza to "krzyż z różami", w której wpływ "róży" lub "lotosu" jest zakotwiczony w ludzkim sercu.

do strony głównej pdf share