Bridge
SPIRIT & SOUL
Wszystko w życiu byłoby znacznie łatwiejsze, gdybym żył z myślą, że „jestem tu tylko przejazdem”
canyonland
SPIRIT & SOUL
To, co chce się stać, może zacząć się tylko w teraźniejszości. Jeśli Odwieczny i jednostka mają się spotkać, to może się to zdarzyć tylko w teraźniejszości, w danej chwili, wolnej od wiedzy…
Kopfzeichnung
SPIRIT & SOUL
Jeżeli nie widzisz Drogi - to gdybyś nawet nią kroczył, nie dostrzeżesz jej.
stairs
SPIRIT & SOUL
W moim życiu bezustannie przechodzę przez progi - aż w końcu
przekraczam ten ostatni. Mogę uczynić ten ostatni krok wiedząc z całkowitą pewnością, że jako część wiecznego strumienia życia i…
woman
SPIRIT & SOUL
Natury tego, co jest, można doświadczyć jedynie w stanie umysłu pozostającym w bezpośrednim związku z tym, co jest; w czystej świadomości. Niewiedza jest rzeczywistym, stałym faktem dotyczącym…
egypt
SPIRIT & SOUL
Amerykański neurochirurg dr Eben Alexander zapoznał się z rzeczywistością świata świadomości, który istnieje w całkowitej wolności od ograniczeń fizycznego mózgu. Duchowe nauki gnostyków i…
universo
SPIRIT & SOUL
W naszej istocie obecne są siły, które inicjują procesy umierania, które wprowadzają nas w te procesy i które towarzyszą nam przez cały czas ich trwania. Za procesy umierania i transformacji…