Interweaved
SPIRIT & SOUL
Tysiące głosów... Miliony pytań... które nigdy nie prowadzą do niczego!
Being
SPIRIT & SOUL
Ciemna, cicha i pusta przestrzeń...
Community
SPIRIT & SOUL
W ludzkim spojrzeniu kryje się szczególna siła, magnetyzm, w którym człowiek materializuje się w sobie.
swirl
SPIRIT & SOUL
Pewnej nocy obudziłem się i miałem szczególne przeżycie
blow
SPIRIT & SOUL
W duchowej grupie wznoszone są subtelne struktury jako formy, tak aby wewnętrzna istota mogła nabrać kształtu i wyrażać siebie. Pewnego dnia, jakby znikąd, przyszła mi do głowy myśl, że ja, że my…
Paradigms
SPIRIT & SOUL
Wielu ludzi opiera swoje życie na wcześniej ustalonych i przeciwstawnych paradygmatach. Ale wielu stara się również wydostać z tej oscylującej gry, otwierając się na odnowę świadomości.…
me
SPIRIT & SOUL
Praca nad sobą to w większości praca nad własnym obrazem siebie; przy czym obraz, jaki chcemy, aby inni widzieli, ma tutaj czasem ogromne znaczenie. Jednak w pewnym momencie możemy się od niego…