waves
SPIRIT & SOUL
To jest tak, jakby otwierały się we mnie drzwi. Tak, jest tam wibrująca istota przenikająca moją osobowość, ożywiająca moje życie.
infinity
SPIRIT & SOUL
"Gdyby drzwi percepcji zostały oczyszczone, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest: nieskończonym. Człowiek bowiem zamknął się w sobie do tego stopnia, że rozważa wszystko przez…
ginko biloba
SPIRIT & SOUL
Praktykuj Tao, a zapanujesz nad teraźniejszością!
shadow-plays
SPIRIT & SOUL
Według Platona, dusza ludzka dzieli się na dwie części: część boską, nieśmiertelną i część ziemską, śmiertelną. Z reguły jednak człowiek jest całkowicie związany z ziemską, śmiertelną częścią duszy i…
Narrow Gate
SPIRIT & SOUL
Podobnie jak bez sprzeciwu zostawiamy swój bagaż, aby móc wejść na pokład samolotu, z taką samą gotowością musimy zostawić swój bagaż, swoje przywiązanie do świata, aby wejść do nowej rzeczywistości…
grass
SPIRIT & SOUL
"Pierwszy rozkaz Boga do jego stworzenia powołał do bytu tylko jedną atomową rzeczywistość: światło. Na promieniach tego niematerialnego medium dokonują się wszystkie boskie działania."…
Faith
SPIRIT & SOUL
Elektromagnetyczne promieniowania Braterstwa Życia nie dotykają człowieka w głowie lecz w sercu.