light, spectral colors
ART+
Kto patrzy na fotografię - ty czy fotograf?
Collage Leonard Da Vinci
ART+
Okres renesansu, zrodzony po chłodnej średniowiecznej zimie, przyniósł symboliczną wiosnę kwiatów oraz duchowe owoce. W tym okresie poszukiwano autentycznej odnowy godności ludzkiej istoty, a to…
Garden
LIVING PAST
Jak Hieronim Bosch wyobrażał sobie ścieżkę zbawienia z tego demonicznego świata?
water
ART+
Różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją
(Albert Einstein)
last supper
ART+
Uczczenie człowieka uniwersalnego
beach
ART+
Patrzymy na fale