Painting by Hilma af Klint
ART+
Jest oczywiste, że szwedzka malarka weszła w kontakt z wyższym magnetycznym polem, czystym i odrodzonym polem.
Condor
ART+
„Błaznami króla” staliście się
Orion-Nebel
ART+
Gdy siedzę w ciszy i obserwuję...
Du-im-Ich
ART+
Humanizm Elémira Zolli
light, spectral colors
ART+
Kto patrzy na fotografię - ty czy fotograf?
leaves
ART+
Co czynić mamy