fantasy
SPIRIT & SOUL
Współczesny świat, być może zdziwiony tym faktem, jest świadkiem przemieszczenia się zjawisk religijnych i duchowych.