Fire
LIVING PAST
Sposób postrzegania czasu wywodzi się ze starożytnych Chin. Opiera się na 8 trygramach chińskiego kompasu (Ba-Gua), z których wywodzi się 9 następujących po sobie kolejno i powtarzających się cykli…