Rosebud
SPIRIT & SOUL
Jak wiedza o języku może nam pomóc w naszych poszukiwaniach
Gods face
SPIRIT & SOUL
Jak wiedza o języku może nam pomóc w naszych poszukiwaniach
Funghi Kabbala
LIVING PAST
Niczym z przepełnionej, przelewającej się fontanny, w dynamicznym procesie powstają złożone połączenia, struktury i coraz to nowe formy ewolucji.…
Karma flower
LIVING PAST
W sercu Kabały - żydowskiej nauki mistycznej - znajduje się mit o boskiej jedności jako unii pierwotnych sił stojących za wszystkimi istotami, która przybiera symboliczną postać Drzewa 10 Sefir.…
light and darkness (2)
ZEITGEIST
Z perspektywy rzeczywistości naszego życia, nie możemy dokładnie zdefiniować, czym jest zło. Z punktu widzenia absolutu można to jednak precyzyjnie uczynić…
placeholder
ZEITGEIST
Karman jest jednym z powszechnie używanych terminów w dzisiejszej literaturze ezoterycznej. Pojęcie to jest rozpowszechnione w codziennym języku i zastępowane słowami: los lub przeznaczenie. Słowo „…