Abstract
ZEITGEIST
Prawo przyczyny i skutku jest głęboko zakorzenione w działaniu naszego umysłu jako pojęcie przeszłości poruszającej się przez teraźniejszość do przyszłości. Jednakże istnieje możliwość bezstronnego…
placeholder
ZEITGEIST
Karman jest jednym z powszechnie używanych terminów w dzisiejszej literaturze ezoterycznej. Pojęcie to jest rozpowszechnione w codziennym języku i zastępowane słowami: los lub przeznaczenie. Słowo „…