Don Quijote
ZEITGEIST
„Wędrowcze, nie ma ścieżki, ścieżkę tworzy się idąc”. (A. Machado)
Seeking, Longing.
SPIRIT & SOUL
Czego my jako ludzie szukamy?
Egypt RA
SPIRIT & SOUL
Nie jest tajemnicą, że pochodzące z różnych kultur mity zawierają w sobie archetypowe wzorce ludzkich myśli, odczuć, zachowań w relacjach międzyludzkich i reakcji na wydarzenia losowe…
journey
SPIRIT & SOUL
Wizja ścieżki na podstawie książki Josepha Campbella "Bohater o Tysiącu Twarzy"
Connection
SCIENCE+
Mając dostęp do tak wielu narzędzi komunikacji, w jaki sposób porozumiewamy się sami ze sobą?