Winged
SPIRIT & SOUL
„Wszechświat jest bardziej rozległy niż nasze opinie o nim”
Egypt RA
SPIRIT & SOUL
Nie jest tajemnicą, że pochodzące z różnych kultur mity zawierają w sobie archetypowe wzorce ludzkich myśli, odczuć, zachowań w relacjach międzyludzkich i reakcji na wydarzenia losowe…