Laurel
LIVING PAST
W Róży Katarów świeci światło miłości