red or blue pil
SCIENCE+
Wszyscy patrzymy na życie z własnej perspektywy: oczywiście nie możemy inaczej.