summer holiday
ZEITGEIST
W hymnie Unii Europejskiej kryje się idea człowieka wędrującego przez „gwiaździsty firmament”. Przesłanie uniwersalnej nauki, przesłanie alchemii zostało zasadzone pośród wspólnoty narodów…
abstract
SPIRIT & SOUL
Głęboko odczuwane współczucie może przynieść naszym związkom uzdrowienie i stamtąd zataczać coraz większe kręgi. Poprzez intymny dialog z partnerem i – patrząc z szerszej perspektywy – z całym…