Inner harmony
SPIRIT & SOUL
Harmonia to walka! Walka z każdym przejawem egocentryzmu, wszelkim samozachowawczym działaniem - w sile Iskry Ducha, która jest w nas.…
triangle
SCIENCE+
Idee wyznaczające wierzchołki trójkąta równobocznego są we wzajemnej równowadze, w pełnej harmonii. Taki trójkąt reprezentuje jedną z podstawowych zasad duchowej ścieżki…