Grapes, Resveratrol
SCIENCE+
Opóźnianie i unikanie choroby i śmierci tak długo, jak to tylko możliwe, jest najwyraźniej naszą najczęstszą reakcją na własną śmiertelność.…
Montrealp de Sos
ZEITGEIST
Jesteśmy w pełni świadomi tego, że pewnego dnia umrzemy, więc zadanie pytania, czy jesteśmy bogami, a zatem nieśmiertelnikami, wydaje się niemal żartem…
Journey
ZEITGEIST
Życie zawsze jest podróżą w głąb siebie. Życie jest przygodą, ponieważ zawsze konfrontuje nas z nieznanym, niezwykłym i często niepożądanym – z wyzwaniami, które możemy opanować tylko przez…