Universe
SPIRIT & SOUL
... to właśnie przypomina mi psalm, który jest jednym z niewielu zachowanych tekstów perskiego wtajemniczonego Maniego. Mani działał w III w. n.e., inspirowany pragnieniem uwolnienia młodego…
Herbs
SCIENCE+
Uzdrawiająca moc kultury: wykorzystanie mocy umysłu i świadomości. Cud w nas: wzmacnianie chorego w poczuciu własnej skuteczności i uruchomienie jego zdolności samoleczenia
hands
SCIENCE+
W jaki sposób można w nagłych sytuacjach dokonać uzdrowienia bez pomocy zewnętrznych środków? W niniejszym artykule opisano cztery możliwości, jakimi dysponujemy, oraz mechanizm samoleczenia…