Born
LIVING PAST
Wyjątkowa jest wrażliwość naszego pierwotnego organu, jakim jest ucho, na przesłanie wewnętrzne i zewnętrzne