religion
SPIRIT & SOUL
Ludzie mają zwyczaj wynosić własny pogląd do rangi prawdy. W ten sposób pogląd może stać się opinią, przekonaniem, a nawet świętym prawidłem. Wydaje się, że ludzie pragną walczyć o swoją prawdę,…
Rumi
SPIRIT & SOUL
„Twoje zadanie nie polega na szukaniu miłości, ale zaledwie na szukaniu i znajdowaniu wszelkich barier w sobie, które przeciwko miłości wzniosłeś”.
(Rumi)…
Imagine
SPIRIT & SOUL
Możesz to zrobić już teraz!
Seeker
SPIRIT & SOUL
Byłem poszukującym i wciąż nim jestem,
lecz przestałem pytać gwiazd i książek.
Zacząłem słuchać mądrości mojej własnej duszy.
- Rumi…
Kirche und Moschee
ZEITGEIST
Cechą charakterystyczną zarówno islamu, jak i chrześcijaństwa jest uniwersalizm. W tym punkcie te dwie religie się spotykają - łączy je siła i rozumienie.…