abstractcia
ZEITGEIST
„Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?” (Izajasz 44:20)