People
SPIRIT & SOUL
Terminy - ‘komunikacja’, ‘komunikować się’ - pochodzą od łacińskiego przymiotnika ‘communis’, który oznacza ‘wspólny’. Od ‘communis’ wywodzi się ‘communicare’ (komunikować się), które z kolei znaczy…
flight of a bird
LIVING PAST
Fikcyjna rozmowa między Lao Tse, van Rijckenborghiem, Blavatską i Krishnamurtim