sunflower
SCIENCE+
Transmutacja biologiczna oznacza ni mniej, ni więcej tylko przemianę pewnych atomów w inne. Zachodzi to w naturze, ale stoi w wyraźnej sprzeczności z panującą teorią atomową.…
Atoms
SCIENCE+
Atomy składają się z wibracji, w rzeczywistości są wibracjami. Materia może być uważana za przejaw ducha.