Tree
LIVING PAST
Przestrzeń mityczna jest przestrzenią symboliczną. Stanowi pomost miedzy religijnymi i mitycznymi wyobrażeniami a naszą trójwymiarową czasoprzestrzenią…