The little prince
ART+
„Dla niezepsutego nawet ukąszenie węża jest pełnym miłości pocałunkiem. Lecz dla zepsutego, nawet pełen miłości pocałunek jest ukąszeniem węża” - Mikhail Naimy…
the little prince
ART+
„Najważniejsze jest niewidoczne…”
the little prince
ART+
„Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry”
the little prince
ART+
„Jesteś odpowiedzialny za swoją różę...”