rainbow
ART+
Nie chodzi jednak o to, że istnieje pewien obiekt, który trzeba poznać, chodzi raczej o wejście w doświadczenie stanu poza rozumiejącym umysłem, w stan kontemplacji (Namkhai Norbu, "Dzogczen,…
japanese boy
ART+
Buddyjskie obrazy mają umacniać głęboki szacunek u wiernych poprzez wywoływanie uczuć radości i wzniosłości
Painting by Hilma af Klint
ART+
Jest oczywiste, że szwedzka malarka weszła w kontakt z wyższym magnetycznym polem, czystym i odrodzonym polem.