the little prince
ART+
„Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry”