Universe
SPIRIT & SOUL
... to właśnie przypomina mi psalm, który jest jednym z niewielu zachowanych tekstów perskiego wtajemniczonego Maniego. Mani działał w III w. n.e., inspirowany pragnieniem uwolnienia młodego…