golden rose
SPIRIT & SOUL
Wirus, który obecnie sprawia, że chorujemy fizycznie, jest odzwierciedleniem choroby naszego wnętrza.…
christmas
SPIRIT & SOUL
Świąt Bożego Narodzenia możemy doświadczyć jako wzejścia wewnętrznej gwiazdy.