Paradigms
SPIRIT & SOUL
Wielu ludzi opiera swoje życie na wcześniej ustalonych i przeciwstawnych paradygmatach. Ale wielu stara się również wydostać z tej oscylującej gry, otwierając się na odnowę świadomości.…